UWAGA !!!

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Domaszowice informujemy, iż do godziny 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Domaszowice, Wielołęka, Strzelce, Zalesie, Zofijówka, Nowa Wieś.
Usuwanie awarii trwa!
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość!

———————————————————————

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Kolejna inwestycja trwa. Nowy zbiornik będzie miał za zadanie gromadzić zapas wody w okresie zmniejszonego jej zapotrzebowania i uzupełniać braki w sieci w okresie zwiększonego poboru.

———————————————————————

PRACE PORZĄDKOWE NA PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W NAMYSŁOWIE
Trwają prace porządkowe na Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie, dzięki którym powstanie kolejne piękne miejsce do wypoczynku. Praca zaplanowane są do końca września 2018 r.

 ————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. (dalej Spółka) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s–dalej RODO, w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy ze Spółką na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

 

 1. Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Spółka jako administrator Pani/Pana danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
 2. W związku z nowymi przepisami nie ma konieczności kontaktować się ze Spółką ani wypełniania jakiegokolwiek dokumentu. Wystarczy zapoznać się z niniejszą informacją.
 3. Podstawowe informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (46-100) przy ul. Mariańskiej 2.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. jest Pan Paweł Cholaś, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: sekretariat@ekowod.net, telefonicznie pod numerem 77/4105222 lub pisemnie na adres naszej siedziby, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw:
  – w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawnych,
  – w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO),
  – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne ale konieczne do  zawarcia i realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./ do czasu realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./do czasu cofnięcia zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 ————————————————————————–

UWAGA!

Informujemy, iż w dniach 24-28.05.2018r. (czwartek-poniedziałek) z powodu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sejmowej dojazd na ul. Sejmową będzie niemożliwy w godzinach 7.00-15.00.
Przepraszamy za utrudnienia!

—————————————————————————-

                             OGŁOSZENIE

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowąsach nastąpi obniżenie ciśnienia wody w godzinach 10.00-12.00 na terenie miejscowości Ładza i Krzywa Góra.

 

——————————————————————————

Wręczenie nagród laureatom konkursu edukacyjno -plastycznego pn. „NATURA DLA WODY”

            Prezentujemy galerię zdjęć z uroczystości wręczenia nagród uczniom, którzy zostali laureatami konkursu edukacyjno-plastycznego pn. „NATURA DLA WODY” zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Wody. Atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy  w dniu dzisiejszym laureatom wręczył Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie – Krzysztof Szyndlarewicz. więcej zdjęć…

 

——————————————————————————

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż w dniach 7-11.05.2018r. z powodu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Kopernika i Sejmowej w godzinach od 8.00-15.00.
Przepraszamy za utrudnienia!

——————————————————————————

 WYNIKI KONKURSU EDUKACYJNO-PLASTYCZNEGO „NATURA DLA WODY”

     Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu edukacyjno-plastycznego „Natura dla wody”. Wiemy, że czekaliście z niecierpliwością, ale prac było tak dużo, że Komisja Konkursowa miała prawdziwy ogrom i trud pracy. Do konkursu przystąpiło 79 uczestników z terenu powiatu namysłowskiego.  Prace oceniła Komisja Konkursowa składająca się z Prezesa Zarządu ZWiUK „EKOWOD” Krzysztofa Szyndlarewicza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Nagrodzone prace:

Kategoria I – klasy I-III szkół podstawowych:

I miejsce – Szymon Piórkowski, klasa II- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu,

II miejsce – Michał Kuzior, klasa II- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach,

III miejsce – Iga Merwort, klasa I- Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie.

 

Kategoria II – klasy IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce– Patryk Michałkiewicz, klasa V-Szkoła Podstawowa nr 3 Namysłów,

II miejsceex aequo:

Nikola Kopczyk, klasa IV- Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie,
Patryk Rogalski, klasa V- Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie,         

III miejsce– nie przyznano.

 

Kategoria III- klasy VII szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne:

I miejsce– Amelia Merwort, klasa VII- Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie,

II miejsce– Olga Danilewicz, klasa VII- Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie,

III miejsce– Marta Bazylewicz, klasa VII- Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie.

 

Wszystkie pozostałe pracy otrzymały wyróżnienie. O miejscu i terminie odbioru nagród poinformujemy niebawem.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech, a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

——————————————————————————

 Wystawa prac plastycznych pn. „NATURA DLA WODY”

      Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastyczno-edukacyjnym pn. „Natura dla wody” zorganizowanym przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w ramach Światowego Dnia Wody. Wystawa prezentowana jest w korytarzu przed dużą salą narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na ekspozycję składają się prace plastyczne wykonane różnymi technikami plastycznymi.

 

    Pomysł zaprezentowania prac uczestników konkursu zrodził się z potrzeby przekazania lokalnej społeczności oryginalnej twórczości dzieci i młodzieży. Wystawa ta jest obrazem bogactwa wnętrza i osobowości zarówno mniejszych jak i większych artystów. Wszystkie prace można również zobaczyć pod adresem:                     https://www.facebook.com/pg/ekowod/photos/?tab=album&album_id=2015049358821513

Wszystkim Artystom dziękujemy za udział w konkursie. 🙂

——————————————————————————

🙂 UWAGA KONKURS ! 🙂

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PLAKAT

——————————————————————————

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowie Śląskiej trwa od kilku tygodni. Poprzedzona procesem przygotowania inwestycji od mapy, poprzez konsultacje i uzgodnienia z mieszkańcami, wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnieniami i decyzjami przeróżnych organów i instytucji. Pozyskanie 2 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, wsparcie pożyczką 1,7 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pozwoliły rozpocząć budowę.

——————————————————————————

Informujemy , że w miesiącu lutym 2018 r. pracownik nie będzie dokonywał odczytów wodomierzy w miejscowościach:

Jastrzębie, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Ziemiełowice

Za utrudnienie przepraszamy!

 

 

——————————————————————————

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

W dniu 21 grudnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie podczas którego negocjowano warunki umów pożyczek pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Brzeskiej w Namysłowie i kanalizacji sanitarnej tranzytowej Bukowa Śląska – Rychnów” dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie do kwoty 629 800,00 zł.

Realizowana inwestycja obejmuje budowę:

– sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym na osiedlu przy ul. Brzeskiej w Namysłowie. Obecnie mieszkańcy odprowadzają ścieki do przydomowych zbiorników bezodpływowych, często nieszczelnych
i w złym stanie technicznym;

– rurociągu tranzytowego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bukowa Śląska do miejscowości Rychnów, który stanowi II etap budowy kanalizacji dla wsi Bukowa Śląska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w bieżącym roku przyznał środki finansowe i zawarł stosowną umowę na realizację I etapu budowy kanalizacji dla tej miejscowości. Wybudowanie odcinka sieci tranzytowej umożliwi odbiór ścieków z miejscowości Bukowa Śląska i odprowadzanie ich do miejskiej oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Realizacja zadań pozwoli na odprowadzenie ścieków, a następnie poddanie ich procesom oczyszczania
na oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

——————————————————————————

UWAGA !

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZEBUDOWY SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ PRZY  ULICY  SEJMOWEJ,  KOPERNIKA  I  MONIUSZKI W NAMYSŁOWIE

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 23.11.2017r. rozpoczyna prace związane z przebudową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sejmowej, Kopernika i Moniuszki. Realizacja inwestycji spowoduje ograniczenia w ruchu drogowym, zatem prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

       Dodatkowe informacje w sprawie powyższej inwestycji można uzyskać w siedzibie Spółki „EKOWOD” lub pod nr tel. (77) 410 18 35.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem prac przepraszamy!

SCHEMAT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

——————————————————————————

W związku ze zbliżającą się zimą, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

Zbyt niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego lub odliczającego, może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu wodomierza można uchronić się przed negatywnymi skutkami opisanymi powyżej a tym samym przed  dodatkowymi kosztami związanymi z np. z jego wymianą.  czytaj dalej

 

——————————————————————————

KOMUNIKAT

——————————————————————————

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska

     W poniedziałek 6 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska”. Jak już wspominaliśmy dofinansowanie projektu jest efektem złożonego przez nasze Przedsiębiorstwo wniosku o przyznanie pomocy z PROW na lata 2014-2020.

  ——————————————————————————

Obchody Jubileuszu 25-lecia powstania Wodociągów Namysłowskich w strukturach lokalnego samorządu
      W piątek 20 października w Restauracji „Dworek Różany” w Namysłowie odbyła się uroczystość Jubileuszu 25-lecia powstania Wodociągów Namysłowskich w strukturach lokalnego samorządu. W uroczystości wzięli udział włodarze naszego miasta, poseł na Sejm RP – Pan Ryszard Wilczyński, Sekretarz Województwa Opolskiego – Pan Adam Maciąg, Rada Nadzorcza ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., były Prezes Spółki-Pan Zbigniew Lasoń,  kierownictwo Urzędu Miejskiego w Namysłowie, radni Rady Miejskiej w Namysłowie, byli oraz obecni pracownicy spółki jak również zaproszeni goście. czytaj więcej
———————————————————————————————————–
Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

W dniu 5 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyły się spotkania podczas których negocjowano warunki umów pożyczek na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska” dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie do kwoty 2 883 400,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym w miejscowości Bukowa Śląska (etap I), która po wykonaniu rurociągu tranzytowego (etap II) zostanie włączona do istniejącej kanalizacji w miejscowości Rychnów. Obecnie ścieki sanitarne w miejscowości Bukowa Śląska gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, częstokroć nieszczelnych i o złym stanie technicznym, i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie. Budowana kanalizacja obejmie 220 RLM w miejscowości Bukowa Śląska. Po wykonaniu tranzytu ścieki w ilości Qśrd = 26,4 m3/d odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji
w miejscowości Rychnów i dalej do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

        Z 32 sołectw w Gminie Namysłów obecnie skanalizowane jest 15 miejscowości oraz miasto Namysłów Do roku 2020 gmina planuje skanalizowanie kolejnych 3 miejscowości (Pawłowice Namysłowskie, Głuszynę i Woskowice Małe II etap). Pozwoli to osiągnąć stopień skanalizowania gminy na poziomie blisko 86%.

Źródło: WFOŚiGW w Opolu

———————————————————————————————————–
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW !

       Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 23.10.2017r. będą trwały roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ligotce. Realizacja inwestycji spowoduje ograniczenia w ruchu drogowym, zatem prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

       Informacje dodatkowe w sprawie powyższej inwestycji można uzyskać pod nr tel. (77) 410 18 35 lub w siedzibie Spółki „EKOWOD”.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem prac przepraszamy!

———————————————————————————————————–

Przesyłanie odczytu wodomierza

———————————————————————————————————–
Wodociąg Publiczny Chróścice – zastosowanie stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu

           PROWOD Spółka z o.o. zawiadamia, iż w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chróścice, począwszy od dnia 3 października 2017 r. wprowadzona została stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu.

          Modernizacja stacji ma na celu zwiększenie jej wydajności oraz poprawę jakości wody uzdatnionej. W trakcie realizacji zadania nastąpi między innymi przebudowa układu technologicznego oraz rozbudowa zbiornika magazynującego wodę uzdatnioną.

        Podczas wykonywania powyższych prac nastąpi konieczność ingerencji w istniejący układ technologiczny, dlatego wprowadzenie stałej dezynfekcji wody stanowi działanie prewencyjne.   Zawartość chloru wolnego będzie utrzymywana na poziomie nie przekraczającym 0,3 mg/l, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Wprowadzenie dezynfekcji może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia ludzi.

           Wodociąg Publiczny Chróścice zaopatruje w wodę miejscowości w Gminie Dobrzeń Wielki: Chróścice, Kup, część Dobrzenia Wielkiego, Dobrzeń Mały, Borki oraz miejscowości w Gminie Pokój: Ładza i Krzywa Góra.

                                                                                                                                                            Źródło: PROWOD Sp. z o.o.

———————————————————————————————————–

 Dbajmy o nasze środowisko.
Segregujmy odpady!

———————————————————————————————————–

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku.

                                                                                                                                                                                                         Przejdź do naszego profilu na Facebooku
———————————————————————————————————–

01.04.2017r.

Światowy Dzień Wody w Namysłowie

       Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992r. Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą corocznych obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

       W związku z  potrzebą uświadamiania dzieci oraz młodzieży o znaczeniu wody w życiu codziennym oraz obchodzonym dnia 22 marca Światowym Dniem Wody, pracownicy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w dniach 28-31 marca 2017r. odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Namysłowie oraz namysłowskie przedszkola. czytaj więcej